Doctorat en Economia i Empresa

Si treballes en una empresa localitzada a Catalunya, t'estaré enormement agraïda si participes en aquesta enquesta.

Enquesta sobre les característiques dels directius.

No et prendrà més de 2 minuts. Les preguntes són molt senzilles i és complementamente anònima, encara que si vols rebre directament al teu correu els resultats de la investigació, estaré encantada de compartir-los.

Moltes gràcies.

Sobre la investigació

El món empresarial s'està transformant profundament a causa dels canvis que ha comportat l'ús d'Internet tant per part de les empreses com pels seus clients.

Les xifres exactes són difícils de fixar, ja que diferents estudis utilitzen diferents definicions del que és o no és comerç electrònic, i utilitzen mètriques diferents, però la veritat és que cada vegada més empreses ho adopten:

  • la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions (CMT) estima la xifra per al primer trimestre del 2012 a 2.452,6 milions d'euros i indica que respecte a l'últim trimestre del 2011 suposa un creixement del 19,3%. Les xifres de CMT provenen de les entitats bancàries que ofereixen serveis de pagament en línia i no ofereixen informació sobre la penetració del comerç electrònic entre les empreses.
  • Si analitzem les dades del Institut Nacional d'Estadística (INE) de 2012 (que provenen de les enquestes realitzades a empreses durant 2011) mostren el següent:
    • La xifra estimada de comerç electrònic a Espanya és de 187.000 milions d'euros.
    • El nombre d'empreses que ha realitzat compres a través d'un comerç electrònic és de 22,5%
    • El nombre d'empreses que ha realitzat vendes a través d'un comerç electrònic és de 14,2%

Observem doncs que les xifres són disparsPer aconseguir elevar els nivells d'adopció del comerç electrònic entre les empreses, cal

Per aconseguir elevar els nivells d'adopció del comerç electrònic entre les empreses, cal comprendre per què algunes d'elles ho implementen i per què altres no, i actuar en conseqüència tant des de dins de les empreses, com des de l'Administració Pública. Aquest és precisament l'objecte d'estudi del Doctorat de Montserrat.

La investigació està dividida en 2 parts:

  • Anàlisi dels determinants relacionats amb l'empresa (Tecnològics i no tecnològics): directius, implementació d'altres tecnologies, capacitat d'innovació, recursos humans, recursos econòmics, etc.
  • Anàlisi dels determinants relacionats amb l'entorn de l'empresa (Tecnològics i no tecnològics): suport de l'administració pública, pressió per part dels clients, pressió per part dels competidors, difusió realitzada pels proveïdors de serveis de comerç electrònic, etc.

En aquests moments Montserrat està treballant en la investigació que té relació amb els determinants relacionats amb l'empresa i en concret, amb les característiques dels directius de les empreses en què s'ha implementat comerç electrònic amb èxit, ja que hi ha evidència empírica que hi ha una relació entre aquestes dues variables.

Per a això, examina els articles més rellevants en aquesta àrea de recerca i realitzo el seu propi de treball de camp. S'està centrant en totes les característiques, però sobretot en la de l'edat dels directius, Ja que hi ha nombrosos investigadors que han identificat una correlació entre l'edat i la implementació del comerç electrònic.

Aquí és on necessita la teva ajuda!

Perquè Montserrat pugui realitzar una bona investigació, amb dades contrastades i validant o refutant tant les investigacions prèvies i com les seves hipòtesis, necessita dades empíriques propis.

Per a això, hem preparat una enquesta online dirigida a directius d'empreses catalanes que practiquin alguna forma de comerç electrònic. Entenent comerç electrònic en la seva definició àmplia del terme: qualsevol transacció iniciada a internet. O sigui, gairebé qualsevol empresa avui en dia.

L'enquesta està penjada aquí:

Enquesta sobre les característiques dels directius.

Moltes gràcies.