Gestiones un territori?

La base per al desenvolupament d'un territori de forma sostenible la formen tres pilars: la creació d'un producte agroalimentari de qualitat, la creació d'un producte turístic basat en la sostenibilitat (econòmica, social i ecològica) ia donar a conèixer els dos productes dins i fora de xarxa. En aquesta última part és on la Montse pot ajudar-te.

Des de 2012 Montse és una de les especialistes en Màrqueting Digital Turístic seleccionada per l'Organització Mundial de Turisme per facilitar la creació de plans estratègics de promoció turística per part dels propis territoris.