Artesanum

artesanum.com és una plataforma gratuïta per a la promoció i venda d'artesania a Internet. Grup Intercom ha aprofitat tot el seu potencial i experiència a Internet per crear un projecte social pensat per a tothom. La seva senzillesa permet als artesans de tots els racons del món, estiguin o no familiaritzats amb Internet, crear i mantenir les seves botigues virtuals d'artesania. Grup Intercom es compromet a donar durant 20 anys els guanys de artesanum.com a projectes socials en països en vies de desenvolupament, molts d'ells amb comunitats que compten amb l'artesania com a principal font dels seus ingressos.

Montserrat participa en aquesta empresa a través d'Intercom Investment.